tytuł naukowy, imię i nazwisko: mgr Henryk Koczorowski

pełniona funkcja: starszy kustosz (kierownik Biblioteki Naukowej)

dział: Biblioteka Naukowa

e-mail: biblioteka@muzarp.poznan.pl

tel. +48 61 628 55 11

kompetencje/zakres obowiązków: W ramach działalności Biblioteki Naukowej zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem księgozbioru oraz udzielaniem informacji w tym zakresie. Realizuje zakupy niezbędnej literatury oraz prowadzi prenumeratę czasopism naukowych krajowych i zagranicznych. Koordynuje wymianę publikacji z 60 instytucjami krajowymi oraz 260 placówkami zagranicznymi. Wymiana wydawnictw daje możliwość promowania na zewnątrz dorobku. Na bieżąco także prowadzi przegląd nabytych nowości wydawniczych dla osób korzystających z  księgozbioru.

kwalifikacje: Ukończył studia z zakresu historii na UAM w roku 1975. W celu poszerzenia niezbędnej wiedzy z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ukończył w 1981 roku Podyplomowe Studium Bibliotekoznawstwa na UAM. Wcześniej pracował w BG UAM oraz redakcji „Życie i Myśl”

ważniejsza bibliografia:

1990, Herb w ekslibrisie (1), Gens R. 1, nr 3, Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne, Poznań 

1990, Herb w ekslibrisie (2), Gens R. 1, nr 4, Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne, Poznań 

1991, Herb w ekslibrisie (3), Gens R. 2, nr 1, Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne, Poznań 

1991, Herb w ekslibrisie (4), Gens R. 2, nr 2, Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne, Poznań 

2007, Zbiory Biblioteki Naukowej w: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Historia i współczesność, MAP, Poznań